Spring naar hoofd-inhoud

'Vergunning winning Wadgas aanpassen'

LEEUWARDEN - De overheid moet op twee punten de vergunningen voor extra gaswinning onder de Waddenzee aanpassen.

Gebeurt dit niet dan stapt de Waddenvereniging naar de rechter om de wijzigingen af te dwingen, aldus woordvoerder Martijn de Jong.
Uit de vergunningen die deze week gepubliceerd zijn, blijkt dat de jaarlijkse gegevens over het gebied via het ministerie van landbouw naar de onafhankelijke commissie gaan die ze moet beoordelen. De Jong vreest dat het departement als een filter kan dienen en niet alle informatie doorsluist.

Om dat tegen te gaan, wil de Waddenvereniging dat de commissie rechtstreeks de data krijgt en dan kan beoordelen wat voor invloed de winning heeft op het natuurgebied. Dit inzicht bepaalt of er een rem moet op het oppompen van het gas om schade te vermijden.

Ook wil De Jong dat er betere afspraken komen over het storten van zand om bodemdaling door de winning op te vangen. Eerst moet duidelijk zijn of op de beoogde plaats geen grote hoeveelheden schelpdieren voorkomen. Zijn die er wel dan moeten de zandstorters voor een andere locatie kiezen. ,,Anders begraven ze de schelpdieren en dat willen we niet.''

Net als andere bezwaarmakers kan de Waddenvereniging tot en met 30 mei op de vergunningen reageren. Het ministerie van economische zaken bekijkt dan of aanpassingen nodig zijn en geeft eind juni de definitieve vergunningen af.

Is de Waddenvergunning niet gerustgesteld dan kan ze bij de Raad van State om opschorting en intrekking van de vergunningen vragen.