Spring naar hoofd-inhoud

Verdubbeling KNRM-station in Lauwersoog

Lauwersoog - Het station van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij in de haven van Lauwersoog wordt twee keer zo groot.

Dankzij een gift van een uit Noord-Groningen afkomstige weldoenster kan de nu veel te krappe accommodatie fors worden uitgebreid. De gulle geefster, Titia Visser, legt zaterdag de eerste steen voor de verbouwing van het bemanningsverblijf.

De uitbreiding is noodzakelijk vanwege de sterke groei van het aantal KNRM-vrijwilligers in Lauwersoog. In betrekkelijk korte tijd steeg de bezetting van zes naar vijftien. Het bemanningsverblijf is daardoor al een tijd veel te klein. Voor vergaderingen moest noodgedwongen worden uitgeweken naar horecabedrijven in Lauwersoog, verklaart Germ Martini uit Kantens, operationeel inspecteur van de reddingmaatschappij.

Het aantal vrijwilligers is stevig opgelopen doordat nu wordt gewerkt met een dubbele ploeg redders om 24-uurs inzetbaarheid te kunnen garanderen. Bovendien worden steeds hogere eisen gesteld aan de mensen van de KNRM. De trainingen en oefeningen waar ze aan moeten deelnemen, zijn in aantal toegenomen. Daarom moeten ze over meer mensen worden verdeeld, verduidelijkt Martini. Hij benadrukt dat wat je van vrijwilligers mag vragen, redelijk moet blijven.

Niet alleen het bemanningsverblijf van KNRM-station Lauwersoog wordt groter. De ruimte waar de redders hun overlevingspakken laten drogen, wordt ook een stuk royaler. Bovendien wordt tegelijk met de uitbreiding een doucheruimte gerealiseerd voor het reinigen van deze tenues. Een dergelijke voorziening ontbrak tot dusver.

Het is niet de eerste keer dat de familie Visser de reddingmaatschappij steunt. De reddingboten Annie Jacoba Visser (Lauwersoog), Jan en Titia Visser (Eemshaven) en de Wieger en Japke Visser-Politiek (Harlingen) bekostigden de Vissers eerder al. Ook schonk deze familie de KNRM een boothuis aan het IJsselmeer en het Visser-huis op Schiermonnikoog. Het uitgebreide boothuis in Lauwersoog - de klus moet eind dit jaar geklaard zijn - wordt naar Titia Visser genoemd.  

Vervanging Steur
De kleine reddingboot Steur in Lauwersoog wordt vervangen door een aanmerkelijk groter exemplaar. De nieuwe rubberboot, een Atlantic 75, wordt 4 november ten doop gehouden. Het vaartuig wordt met name ingezet voor acties op het Lauwersmeer.