Spring naar hoofd-inhoud

Veel vogels op Waddeneilanden geteld

Het gaat goed met de weidevogels op de Waddeneilanden. Dit jaar hebben kritische soorten als de kievit, grutto, scholekster en tureluur een goed broedseizoen gehad.

Dat blijkt uit tellingen op Ameland, Terschelling, en Schiermonnikoog. Met name de scholekster heeft het goed gedaan. Het aantal broedparen nam met 25 procent toe. Dat is opvallend, omdat het voorjaar koud en droog was. Omdat de natuur op de eilanden drie weken achter loopt, hebben vooral de eieren van scholekster meer kansen gekregen om uit te komen, zo is de verklaring van de Agrarische Natuurvereniging Waddenzee.