Spring naar hoofd-inhoud

Veel kritiek op toerisme Terschelling

Terschelling

Organisaties en bedrijven op Terschelling gaan te veel hun eigen gang. Er wordt onvoldoende gecommuniceerd, er is te weinig samenwerking en afstemming. Kennis van de toeristisch-recreatieve markt wordt niet gedeeld, terwijl de promotie versnipperd is. Ook ontbreekt een gezamenlijke visie op de toekomst.

 

Dit blijkt uit een onderzoek naar de sterke en zwakke kanten van de toeristische sector. De analyse is uitgevoerd door het Platform Recreatie en Toerisme, waarin campinghouders, winkeliers, VVV, horeca, gemeente en Rederij Doeksen participeren. In het rapport zijn ruim honderd onderwerpen genoemd die op korte termijn om actie vragen.

 

Er wordt op Terschelling veel informatie verzameld over recreatie en toerisme, maar deze worden niet op elkaar afgestemd. Zo zijn er gegevens van Rederij Doeksen, de jachthaven en rijkshaven, de gemeente laat enquêtes uitvoeren, Staatsbosbeheer analyseert, er wordt een beddenboekhouding bijgehouden en er zijn cijfers van de VVV. Integratie van conclusies uit de diverse bronnen ontbreekt echter.

 

Ook is betere coördinatie van de promotie gewenst. Veel ondernemers maken gebruik van internet, anderen nog niet. Ook de VVV haakte te laat in op de mogelijkheden. Diverse individuele acties zorgen inmiddels voor een onoverzichtelijke situatie. Doeksen en de VVV's van Vlieland en Terschelling zijn nu wel bezig gezamenlijk een systeem voor boekingen en reserveringen via internet te ontwerpen.

 

Twintig tot vijfentwintig procent van de Terschellinger ondernemers is niet aangesloten bij een brancheorganisatie, levert geen bijdrage aan de promotionele werk van de VVV en onthoudt zich van steun aan manifestaties als Oerol. Vooral oudere ondernemers wordt een passieve houding verweten.

 

De slechte samenwerking tussen bedrijven onderling blijkt onder meer uit de onoverzichtelijke sluitingstijden van de winkels. Ook de fietsenverhuurders stemmen hun service niet op elkaar af. De afvaarten van Doeksen lopen dikwijls niet synchroon met evenementen op het eiland. Ook het dagtoerisme krijgt bij de huidige dienstregeling onvoldoende kans. Terschelling blijft daarin ver achter bij de andere waddeneilanden Uitbreiding en spreiding van de afvaarten zou bovendien de drukte op de wegen verbeteren.