Spring naar hoofd-inhoud

Van Velzen: Oefeningen Defensie zijn aanval op Waddengebied

Defensie houdt deze week illegale en onverantwoorde militaire oefeningen boven het Waddengebied. Hiermee confronteert de SP vandaag de ministers van VROM en Defensie.

"De oefeningen die deze week nota bene tijdens de vogeltrek worden gehouden zijn een aanval op de Wadden," stelt Tweede-Kamerlid Krista van Velzen.

Nieuwe plannen voor de Waddenzee bieden voldoende bescherming aan de natuur, behalve als het gaat om militaire projecten. In 2005 oordeelde de rechtbank van Leeuwaarden dat ook voor militaire projecten een passende beoordeling moet worden gemaakt, maar tot nog toe houdt de minister van Defensie zich niet aan deze verplichting. "Juist de overheid zou zich aan de regels moeten houden," zegt Van Velzen. "Iedereen die projecten en plannen heeft in natuurgebieden moet een passende beoordeling en een vergunning aanvragen. Dat geldt dus ook voor Defensie, zo heeft de rechter al bepaald. Dat mag niet zomaar genegeerd worden."

Van Velzen voert al jarenlang strijd tegen illegale militaire activiteiten op de Waddenzee. "Waarom moet Defensie oefenen in één van de meest waardevolle en kwetsbare natuurgebieden die we hebben? Juist deze week, nu de vogeltrek in volle gang is, vindt de militaire oefening BASIC Windmill plaats. Komende dagen verstoren vliegtuigen met veel kabaal de trekvogels op het Wad en in aangrenzende natuurgebieden. Vooraf is niet uitgezocht wat de gevolgen voor de vogels en de natuur zijn. De regering toont weinig respect voor de natuur met deze aanval op het Wad."