Spring naar hoofd-inhoud

Vaargeul dodelijk voor zieke Eems

Eemshaven. Havenschap Groningen Seaports juicht victorie, maar de Waddenvereniging schrijft in gedachten al de 'rouwkaart' voor de dodelijk zieke Eems.

Het Ministerie van verkeer en waterstaat gaf onlangs het groene licht voor het uitdiepen van de vaargeul Noordzee-Eemshaven. De Waddenvereniging vreest dat hierdoor het leven in de Eems nog verder achteruit holt.
De belangenorganisatie vraagt al jaren om aandacht voor de slechte toestand van de Eems. Door het vele baggerwerk komen er slibdeeltjes in het water, waardoor het zonlicht niet op de bodem kan komen. Dit heeft negatieve gevolgen voor het leven op de bodem van de zee. De werkzaamheden hebben bovendien tot gevolg dat het water sneller door de Eems stroomt, waardoor het slib niet de kans krijgt weer naar de bodem te dalen. Hierdoor blijft het water troebel.

Rijkswaterstaat vindt dat de verdieping van de vaargeul weinig effect heeft op de huidige situatie. Door het uitdiepen wordt de Eemshaven bereikbaar voor grote schepen, de zogeheten Panamax-bulkschepen. Deze moeten straks de nieuwe energiecentrales bevoorraden. De klus, die 41,1 miljoen euro kost, wordt vanaf eind 2011 uitgevoerd.