Spring naar hoofd-inhoud

Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer van start

In Nationaal Park Lauwersmeer vinden de komende jaren veel ontwikkelingen plaats. Betrokken partijen hebben gezamenlijk plannen opgesteld om zowel de natuurwaarden als de economie en recreatie in het gebied te versterken. De plannen zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma ‘Lauwersmeer op Koers’.

Het programma is een samenwerking tussen provincies Fryslân en Groningen en gemeenten De Marne, Dongeradeel en Kollumerland. Deze partijen vormen samen de Stuurgroep Lauwersmeer die verantwoordelijk is voor de uitvoering. Inmiddels zijn er vooral in Lauwersoog al deelprojecten van start gegaan, zoals het opstellen van een herinrichtingsplan voor de vissershaven. De voorbereidingen voor de projecten Quick Wins en Rondje om het Lauwersmeer gaan op korte termijn van start.

Quick Wins
In het Lauwersmeergebied zijn er verschillende initiatieven van ondernemers die de recreatie in het gebied kunnen versterken. De Stuurgroep wil graag dat deze projecten in samenhang met haar eigen plannen tot ontwikkeling komen. Daarom stelt zij voor 2014 onder de naam ‘Quick Wins’ subsidie beschikbaar. Ondernemers en andere initiatiefnemers kunnen zo direct met hun ideeën aan de slag. De bijdrage bedraagt hooguit 30% van de projectbegroting, met een maximumbedrag van € 10.000,-. In totaal heeft de Stuurgroep Lauwersmeer voor 2 jaar totaal € 100.000,- voor de ‘Quick Wins’ vrijgemaakt.

Rondje om het Lauwersmeer
Naast de kleinere projecten starten ook de voorbereidingen van het belangrijkste onderdeel van het uitvoeringsprogramma: ‘Rondje om het Lauwersmeer’. Met dit project komt er een betere infrastructuur voor fietsers en wandelaars. Ook krijgt het Nationaal Park meer herkenbaarheid en beleving voor recreanten. De totale kosten van de eerste fase zijn begroot op € 3,3 miljoen.

Economie en natuur in evenwicht
De betrokken partijen willen de economie en natuur van het Lauwersmeer met elkaar in evenwicht brengen en houden. De ambitie is om van het gebied een internationale toplocatie te maken voor natuurontwikkeling en watermanagement. Daarbij moet het ook grote betekenis krijgen voor de regionale visserij en het toerisme. Met het uitvoeringsprogramma zet de stuurgroep deze ambitie nu om in concrete plannen voor de komende jaren.