Spring naar hoofd-inhoud

Uitvoeringsprogramma Dark Sky Waddengebied

Een groot congres in 2018, nachtelijke wandelingen, sterrenschuren, duisternistuinen en pelgrimsroutes. Het is een greep uit het nieuwe uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en stichting Feel The Night hebben een eerste versie afgerond van het uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Het uitvoeringsprogramma is in nauwe samenwerking opgesteld met het internationale programma van NightLight dat getrokken wordt door de Provincie Fryslân.

Volledig artikel en uitvoeringsprogramma