Spring naar hoofd-inhoud

Uitstel besluit Rijk over zoutwinning

Het besluit over zoutwinning onder de Waddenzee loopt vertraging op. Staatssecretaris Sharon Dijksma schrijft de Tweede Kamer dat zij wil wachten op extra informatie van Frisia Zout.

Dit heeft alles te maken met een rapport van het Koninklijk Instituut voor Zee-onderzoek dat toegevoegd is aan de bezwaren van onder andere de Waddenvereniging en Natuurmonumenten tegen de zoutwinning. Volgens dit rapport zorgt de bodemdaling dat door de Ballastplaat in het westelijk Wad mogelijk tijdelijk verloren gaat als voedselgebied voor vogels.

Naar het rapport