Spring naar hoofd-inhoud

Uitdiepen vaargeul Boontjes

Staatssecretaris Huizinga en gedeputeerde Adema tekenen voor uitdiepen vaargeul Boontjes

Na het vastlopen op de drempel in de Boontjes hebben Staatssecretaris Huizinga en gedeputeerde Adema vrijdag 19 juni getekend voor het uitdiepen van deze vaargeul. De vaargeul wordt verdiept tot 3.8m -NAP over een breedte van 100 meter. Hierdoor kunnen diepgeladen schepen 3-4 uur achter elkaar door de Boontjes varen in plaats van nu 1 uur per 12 uur. Voor het uitdiepen draagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat 5 miljoen euro bij. Naar verwachting starten de werkzaamheden over een jaar en zijn ze over twee jaar afgerond.

De haven van Harlingen is door deze uitdieping gemakkelijker bereikbaar en dat geldt dus ook voor de verbinding naar de Rijn en Donau. De staatssecretaris maakt met haar financiële bijdrage van 5 miljoen euro het uitdiepen mogelijk. Staatssecretaris Huizinga: 'We hebben de grootste binnenvaartvloot van Europa. Binnenvaart is een milieuvriendelijke manier van goederenvervoer. Ik vind het belangrijk dat schepen niet alleen in Friesland maar ook in de rest van Nederland de ruimte krijgen. Ik investeer daarom fors in onze vaarwegen. Daarnaast stel ik nog E 50 miljoen extra ter beschikking voor de quick win verbeteringen aan de binnenhavens.'

'Na 50 jaar praten over het uitdiepen gaan we er nu echt mee aan de slag dat is belangrijk voor Fryslân, voor het stimuleren van de economie en de binnenvaart. Maar we doen meer. Met deze overeenkomst gaan we ook actief beleid voeren om de containeroverslag in de haven van Harlingen te stimuleren', zo zegt gedeputeerde Piet Adema.

De provincie start nu met een planstudie en het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER) naar verwachting is dat proces over een jaar afgerond. Hierna zorgt Rijkswaterstaat voor de aanbesteding en het beheer en onderhoud. De planning is dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2011 worden afgerond.