Spring naar hoofd-inhoud

Tweede Kamer omarmt het wetsvoorstel Waddenfonds

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Waddenfonds vandaag met algemene stemmen aangenomen en zal dit nu doorsturen naar de Eerste Kamer.

In het wetsvoorstel staat onder meer voor welke doelen het Waddenfonds (800 miljoen euro) bestemd is, de criteria voor subsidieaanvragen, de procedure voor de definitieve toekenning van geld en de rol daarbij van de regionale bestuurders. De inzet van het kabinet is om het Waddenfonds direct na ook de instemming van de Eerste Kamer van start te laten gaan.

Het geld uit het Waddenfonds gaat voor de helft naar projecten die de ecologie en voor de helft een duurzaam economische ontwikkeling van het Waddengebied ten goede komen. Projectvoorstellen moeten aantoonbaar bijdragen aan het bereiken van de doelen voor het gebied.
Het kan daarbij gaan om bijvoorbeeld het herstel en de ontwikkeling van de kwelders, de verduurzaming van de mosselteelt en initiatieven die duurzame vormen van onder meer toerisme en energiegebruik stimuleren.

Meer informatie:
Dossier Waddenzee