Spring naar hoofd-inhoud

Twee projecten uit Noord-Nederland door EU goedgekeurd

Tijdens de vergadering van de stuurgroep van het Europese Noordzee INTERREG programma op 8 - 9 mei in Mechelen, België heeft de stuurgroep besloten welke projectaanvragen Europese subsidie krijgen en welke niet. De projecten SAIL en North Sea Fish, beiden met Noord-Nederlandse leadpartners, zijn onder de gehonoreerde projecten.

In totaal zijn 6 aanvragen voor project subsidiëring ingediend in de
laatste aanvraagronde van het INTERREG IV programma, bestaande uit 5
nieuwe projectaanvragen en 1 projectverlening. Het project SAIL heeft
EUR 1,8 miljoen beschikbaar gesteld gekregen vanuit het INTERREG
programma en het NSF project EUR 300.000.

SAIL richt zich op het ontwikkelen van duurzaam vrachtvervoer over zee.
Onderdeel van het project is de realisatie van verschillende pilots met
hybride aangedreven zeeschepen. De Noord-Nederlandse partners hierin
zijn: gemeente Harlingen, kenniscentrum jachtbouw van de Noordelijke
Hogeschool en Technologie Centrum Noord Nederland, Ameland Shipping.


NSF is gericht op het verbeteren van het innoverend vermogen van de
visserij in de Noordzee regio, door het bevorderen van de ontwikkeling
van efficiënte, effectieve en duurzame logistieke oplossingen. De
Noord-Nederlandse partners in dit project zijn: Gemeente de Marne,
Gemeente Harlingen, Gemeente Sluis.