Spring naar hoofd-inhoud

Tussenresultaten vismigratieonderzoek Afsluitdijk: Welke vis komt door de sluis?

Het onderzoek dat Rijkswaterstaat uitvoert naar vismigratie in de Afsluitdijk heeft de eerste resultaten opgeleverd. De intrek van de Waddenzee naar het IJsselmeer bestaat vooral uit spiering, jonge stekelbaars en haring. Deze vissoorten trekken van begin april tot mei het IJsselmeer in. 's Nachts en in de winterperiode spoelt de meeste vis uit het IJsselmeer naar de Waddenzee. Dit zijn veelal kleine zoetwatervissen (zoals Baars en Pos) maar ook trekvissen en echte zeevissen zoals haring.

Rijkswaterstaat is in 2007 gestart met dit unieke onderzoek naar vismigratie in de Afsluitdijk. Het onderzoek wordt gedaan in het kader van voorbereiding voor de aanleg van nieuwe spuisluizen en de versterking van de ecologie in het IJsselmeergebied. In het onderzoek wordt gekeken naar het aantal vissen dat intrekt via het spuicomplex en het aantal vissen dat uitspoelt. Het onderzoek heeft al belangrijke informatie opgeleverd over de passeerbaarheid van de spuisluizen voor verschillende vissoorten die voorkomen in het IJsselmeergebied en in de stroomgebieden van de IJssel, de Rijn en de Overijsselse Vecht.

Bijzondere meting
Het vismigratieonderzoek is uniek omdat er een heel jaar gemeten wordt en omdat netten in combinatie met sonarwaarnemingen gebruikt worden. Met sonar wordt bepaald hoeveel vissen er door de sluizen gaan en welke lengte die hebben. De soortbepaling van de vissen wordt gedaan door vis op te vangen met visnetten. Hiervoor is een grote fuik, 12 meter breed en 4 meter hoog, gespannen in één van de spuikokers. De vissen worden na onderzoek op soort en lengte weer teruggezet.

Vispassage
De sluiscomplexen in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand en Den Oever zijn voor vissen de enige verbinding tussen de Waddenzee en het IJsselmeer. Bij de bouw van nieuwe spuisluizen wordt daarom een aparte vispassage aangelegd. De visstand is van grote betekenis voor beroepsvisserij, sportvissers en voor visetende watervogels die de winter komen doorbrengen in het IJsselmeergebied. Een goede passeerbaarheid van de spuisluizen en een visvriendelijke vorm van spuibeheer is van belang voor veel soorten trekvissen zoals zalm, zeeforel, paling en spiering.

Het onderzoek is gestart in 2007 en duurt een jaar. Het wordt in opdracht van Rijkswaterstaat uitgevoerd door een consortium van onderzoekers onder leiding van het bureau Witteveen + Bos. Begin 2009 worden de resultaten van een jaar onderzoek bekend gemaakt.