Spring naar hoofd-inhoud

Toertochtbegeleiders gezocht

Het Watersportverbond zoekt vrijwilligers die toertochten willen leiden of assisteren. Het gaat hierbij om bestaande of nieuw te ontwikkelen toertochten.

In 2011 worden drie tochten georganiseerd, te weten de Grote Rivierentocht, de Zeelandexpeditie en de Waddenexpeditie. De mogelijkheid om dit jaar ervaring op te doen is dus rijkelijk aanwezig.

De toertochtassistent ondersteunt de toertochtleider bij de organisatie, de kwaliteit en de veiligheid van de tocht. De toertochtassistent ondersteunt de toertochtleider bij zijn taken tijdens de tocht op grond van tevoren gemaakte afspraken en de instructies, die hem daarbij door de toertochtleider zijn gegeven.

De toertochtleider is verantwoordelijk voor de organisatie, de kwaliteit en de veiligheid van de tocht. Hij zorgt voor voldoende en bekwame toertochtassitenten en geeft hen instructie over hun taken en verantwoordelijkheden. De toertochtleider stelt een tochtplan op, inclusief begroting.

Meer informatie op de website van het Watersportverbond