Spring naar hoofd-inhoud

Toekomst voor een duurzame visserij in de Waddenzee

In Lauwersoog vond vrijdag 3 oktober 2008 een bijeenkomst plaats over de toekomst van de duurzame visserij in de Waddenzee.

Vissers uit Lauwersoog, Wieringen, Texel en zelfs uit Zeeland waren naar restaurant het Booze Wijf gekomen om samen met andere partijen - zoals de handel, bedrijven, overheden, organisaties als Raad voor de Wadden en Stichting Geïntegreerde Visserij maar ook horeca en toerisme - te praten over hoe het verder moet met de wadvisserij. De minster van LNV heeft de waddenprovincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen gevraagd om invulling te geven aan het Europees Visserij Fonds (EVF) en uitgenodigd om te komen met een visie op duurzame visserij.

Tijdens de bijeenkomst afgelopen vrijdag werd duidelijk dat er voldoende draagvlak is voor een duurzame visserij in de Waddenzee.
Volgens de deelnemers van de dag doen zich genoeg kansen voor om de duurzame visserij een toekomst te geven, ondermeer door meer samenwerking, kennisverbetering en kennisuitwisseling, imagoverbetering van vis en de vissers maar ook door meer steun vanuit de overheid voor aanpassingen vergunningen.

De gedeputeerde van de provincie Groningen, Douwe Hollenga, zal de coördinatie op zich nemen door de partijen daadwerkelijk bij elkaar te brengen om zo te komen tot een gezamenlijk visie op duurzame visserij in de Waddenzee. Daarnaast zal per provincie een programma worden gemaakt voor het EVF op basis waarvan de komende jaren investeringen kunnen worden gedaan.

Er werd de hele dag actief gediscussieerd over duurzame visserij. 's Middags gingen de 100 deelnemers in groepen uiteen om per regio (Groningen, Fryslân en Noord-Holland) door te praten over de kansen van duurzame visserij in de Waddenzee.