Spring naar hoofd-inhoud

Tiental dwarsliggers haalt beperking garnalenvangst onderuit; Groningen dreigt verwikkeld te raken in garnalenoorlog

 

Een aantal garnalenvissers uit Wieringen wil hun visvangst niet beperken, waardoor onlangs gemaakte afspraken tussen Nederlandse en Duitse garnalenvissers in gevaar komen.

 

Volgens de Nederlandse Vissersbond zullen ook andere Nederlandse garnalenvissers zich niet meer houden aan het afgesproken maximum van 2000 kilo garnalen per boot per week. De bond ziet zwaar weer voor de garnalensector omdat Duitse en Deense vissers zich wel moeten houden aan een maximum van 1500 kilo. Door het gedrag van de Wieringers dreigt het nu de verkeerde kant uit te gaan.

De Vissersbond kan hier weinig aan doen. Zij kunnen de vissers alleen adviseren en geen maximum opleggen anders krijgen ze problemen met de NMa. De Duitse en Deense vissers moeten zich wel aan het quotum moeten houden, waardoor de bond een felle 'garnalenoorlog' verwacht. De Duitse en Deense zullen het niet pikken dat hun Hollandse collega's wel doorvissen.

 

Onlangs dreigde het al mis te gaan toen een van de Nederlandse schepen werd opgewacht door boze Duitse garnalenvissers. Deze wilden voorkomen dat de lading aan wal werd gebracht en dreigden, volgens zeggen, een van de bemanningsleden te molesteren.

De Nederlandse vissers werden eerder ook al door Duitse vissers belaagd en bekogeld met eieren en jeneverflessen. Een van Nederlandse vissers schijnt, om voorbereid te zijn op een verdere escalatie, met een pistool rond te lopen.