Spring naar hoofd-inhoud

Tentoonstelling SkriesSchreeuwScry

SkriesSchreeuwScry

De grutto als icoon van het Friese landschap

De skries, de grutto, hoort bij het voorjaar van Fryslân. De eerste grutto's zijn al weer gesignaleerd. Teruggekomen van hun fascinerende reis naar Afrika. Jaarlijks komen ze zich in Fryslân nestelen en hier hun kuikens groot brengen. Daarvoor zoeken ze bloemrijke natte door koeien begraasde weilanden. Grutto's horen bij door mensenhanden bewerkt boerenland. Het is de enige trekvogel die helemaal van boerenland afhankelijk is. Al meer dan 1000 jaar. Cultureel erfgoed dus.

Sinds enkele jaren worden ze gevolgd door onderzoekers van de Rijksuniversiteit van Groningen. Een aantal grutto's zijn voorzien van ringen en zenders. Dat levert veel nieuwe informatie op over hun vlucht en hun verblijf in Fryslân. En dat verblijf in Fryslân, dat valt de laatste decennia helemaal niet mee. De landbouw is grootschaliger en intensiever geworden. Bloemrijke weilanden werden vervangen door kaal gemaaide groene velden. Daarmee wordt Fryslân steeds ongeschikter voor grutto's. En met de grutto verdwijnt ook een eeuwenoud en wereldwijd uniek boerenlandschap.

Het Friese woord voor grutto skries betekent schreeuw. De grutto brengt ook werkelijk een schreeuw voort als er onraad is in zijn omgeving en zijn nageslacht in gevaar is. Het Engelse woord voor grutto scry betekent de toekomst voorspellen. Deze tentoonstelling is een schreeuw om aandacht voor het verhaal van de skries en voor de toekomst van het Friese landschap. SkriesSchreeuwScry is een tentoonstelling over het wel en wee van de grutto. Van het nestelen in Fryslân tot de reis naar Afrika. Er wordt ingegaan op de veranderingen in het landschap, de effecten daarvan op de grutto en tot slot gekeken naar wegen naar de toekomst.

Tentoonstelling SkriesSchreeuwScry is gemaakt door:

Initiatief en inhoud: Theunis Piersma, Rijksuniversiteit Groningen; Gerben Groenhof, De Waag

Script en tekst: Yvonne Nieuwenhuijs, Giotto Cultuurprojecten

Concept, media en interviews: Bastiaan Blaauw, Statuur

Fotografie: Krijn Trimbos; Roos Kentie, Hans Pietersma ; Bastiaan Blaauw

Vormgeving: Barbara Jonkers

Fryske oersetting: Baukje Stavinga, Vertaalburo Letterfretter

Geinspireerd door: Station Fryslân 2018

SkriesSchreeuwScry is mede mogelijk gemaakt door: Prins Bernhard Cultuurfonds, It Fryske Gea, Gemeente Nijefurd, P.W. Jansens Friesche Stichting, Stichting Woudsend 1816, Museum Warkums Erfskip.

SkriesSchreeuwScry tentoonstellingsgegevens: wanneer: 9 april 2010 - 20 mei 2010 Locatie: Waag van Workum Openingstijden: Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 17.00 uur Zondag en maandag: 13.30 - 17.00 uur