Spring naar hoofd-inhoud

Tegenvallers voor jachthavens Schier

SCHIERMONNIKOOG - De bouw van het havenkantoor met café bij de jachthaven van Schiermonnikoog kost meer tijd en geld dan verwacht.

Door gestegen staalprijzen zouden de kosten wel eens zo'n €100.000 hoger kunnen uitvallen. ,,We hebben gekozen voor duurdere steigers, terwijl het gebouw goedkoper zou uitvallen. Dat blijkt niet zo te zijn'', aldus Sam Dijs van de gemeente.
Daarnaast moet Schiermonnikoog het plan alsnog laten toetsen aan de Natuurbeschermingswet, waardoor de bouw in ieder geval dertien weken is vertraagd. Deze wet regelt de bescherming van gebieden die als beschermd natuurmonument zijn aangewezen. De gemeente had de plannen wel getoetst aan de Vogel- en Habitat- richtlijn.

Eilanders en gasten dienden vijfhonderd bezwaren in omdat zij bang zijn voor horizonvervuiling en verstoring van de rust. De meeste bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard.