Spring naar hoofd-inhoud

Tegen wadstatus

Leeuwarden

De noordelijke Kamers van Koophandel en boerenorganisatie LTO-Noord sluiten zich aan bij het verzet tegen de Europese Kaderrichtlijn Water voor het Waddengebied. De handelskamers en LTO dat dit bedrijven en agrariërs beperkingen zal opleveren.