Spring naar hoofd-inhoud

Succesvol congres POV Waddenzeedijken

Ongeveer 150 deelnemers deden donderdag 10 oktober mee aan het POV Waddencongres in Groningen. Het congres ging onder andere over innovatieve dijkverstevigingsoplossingen. Waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân organiseerden het congres voor de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W).

Oplossingen voor verbetering Waddenzeedijken
Geïnteresseerden en betrokkenen als ingenieursbureaus, aannemers, overheidsinstanties, recreatie- en natuurorganisaties en kennisinstituten deelden hun kennis en ervaring. Het programma was gericht op nieuwe integrale dijkconcepten, productinnovatie, toepassing van nieuwe (hydraulische) randvoorwaarden en gevolgen van natuurregelgeving. In de eerste plaats ging het om mogelijk kansrijke oplossingen voor verbetering van de Waddenzeedijken.Congres POV Waddenzeedijken.

Vervolg
De uitkomsten van het congres worden geordend en gezamenlijk met externe partijen beoordeeld op haalbaarheid. De dagelijkse besturen van de waterschappen besluiten uiteindelijk welke pilots en onderzoeken worden opgenomen in de verdere uitwerking. Die uitwerking vindt plaats in de periode 2015-2018.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

Kijk voor meer informatie op de website over POV-Waddenzeedijken. (externe website)