Spring naar hoofd-inhoud

Subsidie voor 13 projecten op de Friese Waddeneilanden

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) verstrekt de provincie Fryslân subsidie aan 13 initiatieven vanuit de mienskip. In totaal gaat er ruim € 135.000,- naar leefbaarheids-projecten op de Friese eilanden.

Goede dierzorg Vlieland
Niet alleen mensen maar ook huisdieren en vee gaan op Vlieland naar de huisarts. Er is namelijk geen dierenarts op het eiland. Het is een hele organisatie om de dagelijkse en acute zorg voor de dieren binnen de gewenste hygiëneregels en spreekuren te regelen. Ook groeit de zorg die mensen en dieren nodig hebben. Er is dan ook behoefte aan een permanente behandelruimte voor de dieren. De huisartsen hebben een perceel toegewezen gekregen van de gemeente Vlieland en Staatsbosbeheer. Op deze locatie wordt een behandelruimte, wachtruimte en quarantaineplek gebouwd.

De totale projectkosten bedragen € 25.500,-. Vanuit het IMF wordt € 10.000,- subsidie bijgedragen.

Meer informatie over de andere projecten