Spring naar hoofd-inhoud

Subsidie van 11 miljoen euro uit Waddenfonds

De Noordelijke Elfstedenvaarroute krijgt een subsidie van EUR 11 miljoen uit het Waddenfonds.

Dit maakt het mogelijk om de aanpak van de vaarweg te versnellen. Het verbreden en verdiepen van de vaarweg kan in een keer gecombineerd worden met investeringen in de natuur en het landschap. Ook het verbeteren van het toeristische aanbod in regio krijgt hiermee een extra impuls. Nu er meer werkzaamheden tegelijk aangepakt gaan worden, is de verwachting dat de kosten lager uitvallen.

Minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Vrom) verwacht dat de Noordelijke Elfstedenvaarroute meer toeristen naar een relatief onbekend deel van het Waddengebied gaat trekken. De aandacht voor de landschappelijke inpassing van de route en het investeren in natuur is van groot belang geweest bij de positieve beoordeling. De maatregelen voor de migratie van vissoorten, het stimuleren van duurzaam toerisme en het versterken van de natuur in de regio worden hierbij speciaal benoemd.

Het betrekken van inwoners, ondernemers en instellingen uit het gebied bij het project via Regio in Actie valt ook in goede aarde. In Regio in Actie denken zij mee over de uitvoering van het project en de balans tussen natuur, landbouw, toerisme en landschap.  Daarnaast bedenken de vertegenwoordigers uit de regio concrete projecten om economisch meer profijt te trekken van de route. De Noordelijke Elfstedenvaarroute is een van de negentien projecten die financiering uit het Waddenfonds krijgen. In totaal is EUR 40,5 miljoen aan deze projecten toegekend.