Spring naar hoofd-inhoud

Streefbeeld Eems-Dollard

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de Westerwoldse Aa en de Termunterzijldiep moet beter.

Daarover waren de acht deskundigen van een zogenaamde Kennistafel Eems-Dollard 2050 het in elk geval over eens. De Kennistafel werd georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee op verzoek van het Kwartiermakersteam voor het adaptief programma Eems-Dollard 2050. De dag werd geleid door voorzitters Pier Vellinga van de Waddenacademie en Peter Herman van het NIOZ. De acht deskundigen kwamen vanuit kennisinstituten zoals Imares en het bedrijfsleven zoals Arcadis.

Streefbeeld Eems-Dollard
De centrale vraag bij de Kennistafel was: "hoe ziet een ecologisch gezond Eems-estuarium, van Hebrum tot in de Noordzee, er in 2050 uit?" Het antwoord op die vraag was niet eenvoudig gevonden. Wel hielp het om enerzijds vanuit de stroming van water en zand en slib uit te gaan, en anderzijds van het gebruik van het gebied door planten, vogels en vissen.

De bedoeling is dat het uitgewerkte streefbeeld een referentiekader wordt voor alle projecten die zijn opgenomen in het Programma Eems-Dollard 2050: In hoeverre dragen die uitvoeringsprojecten bij aan het streefbeeld?

Volledig artikel op website Programma Rijke Waddenzee