Spring naar hoofd-inhoud

Strandsuppleties Ameland West gestart

Rijkswaterstaat is gestart met zandsuppleties op het strand van Ameland-West tussen raai 2 en 4. Het storten van 2,4 miljoen m3 zand is nodig om de kust ter plaatse weer op peil te brengen. De suppleties zijn uiterlijk medio december 2011 gereed.

Natuurlijk onderhoud
Met zandsuppleties op het strand of op de vooroever onder water, bestrijdt Rijkswaterstaat op efficiƫnte wijze de structurele erosie van de kust. Zo wordt Nederland niet kleiner en stijgt de zeebodem mee met de rijzende zeespiegel. De omstandigheden op de suppletielocatie bepalen de keuze voor een strand- of vooroeversuppletie. Uitgangspunt is: waar het kan onder water, waar het moet op het strand. Kustbeheer is natuurlijk beheer omdat het aansluit bij de dynamiek van het zandige kustsysteem. Kustfuncties zoals veiligheid, waterwinning, recreatie, economie en natuur blijven hierdoor behouden.