Spring naar hoofd-inhoud

Stranden raken steeds meer vervuild

Schepen dumpen afval - DEN HAAG (GPD) - De Nederlandse stranden zijn het afgelopen jaar opnieuw vuiler geworden.

De belangrijkste veroorzakers van die vervuiling zijn de scheepvaart en visserij. Ondanks nieuwe regelgeving blijven de schepen hun afval in zee dumpen. Vorig jaar werd per vijfhonderd meter strand gemiddeld 239 stuks afval aangetroffen, ruim 30 procent meer dan in 2004. Volgens stichting De Noordzee, waarin verschillende milieuorganisaties zijn verenigd, is minstens 42 procent van het aangetroffen afval aangespoeld uit zee en grotendeels afkomstig van de scheepvaart. Andere vervuilers zijn rivieren en riolen die lozen op zee, en toeristen.
Jaarlijks belandt naar schatting 20.000 ton vuil in de Noordzee, waarvan zo'n 15 procent aanspoelt op de stranden. Het meeste vuil werd aangetroffen op de stranden van de Waddeneilanden, het minst op de Zeeuwse stranden.

Sinds eind 2004 is in Nederland een Europese richtlijn van kracht die het dumpen van scheepsafval in zee moet verminderen. Schepen zijn verplicht hun afval af te geven in de havens. Volgens de stichting maken schepen daar nog onvoldoende gebruik van: slechts een kwart van de schepen geeft op dit moment zijn afval af. In de Rotterdamse haven is dat slechts 16 procent.

Opmerkelijk genoeg is het aantal schepen dat afval afgeeft wel toegenomen, maar is de gemiddelde hoeveelheid ingeleverd afval juist afgenomen. Een van de oorzaken is de rekening die schepen moeten betalen voor het inleveren van hun afval.

Volgens de Europese richtlijn wordt 30 procent van de kosten verrekend met het havengeld. De rest moeten de schippers zelf betalen.

De verplichting het afval in te leveren in de havens wordt door veel schepen nog aan de laars gelapt. Controle zou dit moeten voorkomen, maar in de praktijk gebeurt dat nog spaarzaam. Slechts 3 procent van de binnenkomende schepen wordt geïnspecteerd. De kans op betrapping is dus gering.