Spring naar hoofd-inhoud

Startdocument planuitwerking Afsluitdijk ter inzage

Het Startdocument planuitwerking Afsluitdijk ligt van 26 augustus tot en met 23 september ter inzage. Het Startdocument is de basis voor het milieueffectrapport (MER).

Project Afsluitdijk
De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee. Bij de toetsing aan de norm voor waterveiligheid in 2006 is gebleken dat verbeteringen nodig zijn om het achterland ook op lange termijn veilig te houden. Rijkswaterstaat versterkt daarom de Afsluitdijk en de daarin opgenomen spui- en schutsluizen.

Door de stijging van de zeespiegel wordt het moeilijker om water af te voeren. Ook worden grotere pieken verwacht in de wateraanvoer vanuit de IJssel en de Overijsselse Vecht. Rijkswaterstaat brengt daarom pompen aan in het spuicomplex bij Den Oever.

Download startdocument