Spring naar hoofd-inhoud

Start toeristisch onderzoek Afsluitdijk

Gemeenten en provincies willen de Afsluitdijk aantrekkelijker maken voor toeristen. Dat is een van de doelstellingen van de Ambitie Agenda Afsluitdijk. Op dit moment bezoeken 250.000 toeristen per jaar de Afsluitdijk. Dit bezoek is vaak van korte duur. Bezoekers kan meer worden aangeboden zodat meer is te beleven en zij langer kunnen blijven. Bijkomend voordeel is dat bij langer verblijf door toeristen meer geld wordt uitgegeven. Dit is goed voor de lokale en economie en de werkgelegenheid.

Studenten van Stenden Hogeschool gaan daarom een onderzoek onder bezoekers van de Afsluitdijk uitvoeren. Doel is inzicht te krijgen hoe de dijk aantrekkelijker kan worden gemaakt voor langer verblijf en meerdere doelgroepen. Hogeschool Stenden heeft zich verbonden aan de Ambitie Agenda Afsluitdijk als partner vanuit het hoger onderwijs.

Coördinerend Gedeputeerde Tineke Schokker: "de Afsluitdijk biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Nationaal en internationaal zijn er goede mogelijkheden voor ondernemers. Het 'bedwingen van de Afsluitdijk' moet voor wereldreizigers een must zijn op hun prestatielijst."

Het onderzoek start op 22 mei bij het monument. Doelgroepen zijn eerst de bezoekers bij het monument, Breezanddijk en Kornwerderzand. In het hoogseizoen worden watersporters in de sluizen bevraagd. Voorlopige resultaten van het onderzoek worden begin juli bekendgemaakt. Het definitieve rapport volgt in de herfst.

Ambitie Agenda Afsluitdijk is een samenwerkingsverband van de gemeenten Hollands Kroon, Sud-West Fryslân en Harlingen en de provincies Noord-Holland en Fryslân.