Spring naar hoofd-inhoud

Start drinkwaterinstallatie op Ameland

Op Ameland is afgelopen zaterdag een nieuwe drinkwatervoorziening op ludieke wijze geopend.

Er zijn twee vrijwel identieke installaties gebouwd op de oude productielocaties in Buren en Hollum. Alleen de gebouwen herinneren nog aan de oude installaties, die nog uit de jaren vijftig van de vorige eeuw stamden, zo zegt woordvoerder Liesbeth ten Wolde van Vitens Fryslân. Vitens heeft de investering van 4 miljoen euro opgebracht. Met de nieuwe voorziening wil het Waddeneiland minder gevoelig te worden voor storingen in de leiding met het vaste land, met name in de zomer wanneer het aantal mensen op het eiland vertienvoudigt van 3500 naar 35000.

Toeristengolf
Een deel van het drinkwater voor het eiland komt via een verbinding met Holwerd vanuit het vaste land en een deel wordt op Ameland zelf geproduceerd. De productie op het eiland zelf was ongeveer voldoende voor de eigen bevolking. In de zomer moet er dus flink geïmporteerd worden. Als die verbinding wegvalt had het eiland een probleem. Met de bouw van de nieuwe installaties is de capaciteit van de eigen productie echter flink omhoog gegaan: van ongeveer 40 kubieke meter per uur naar 52 kubieke meter per uur per locatie. In noodsituaties kan dat omhoog naar 82 kubieke meter per uur. Het waterverbruik op Ameland neemt toe van ongeveer 8.300 kubieke meter in de rustige maand november naar ruim 48.000 kubieke meter in de zomer.

Nanofiltratie
De installatie op beide productielocaties heeft dezelfde lay-out als die van Terschelling, die enkele jaren geleden is gerealiseerd. Er zijn twee stromen. De ene stroom gaat door twee filterketels; een voorfiltratie en een nafiltratie. Die ketels bevatten fijn grind. Daarna gaat het water naar een UV-desinfectie-installatie. Een andere stroom gaat eerst door een membraanfiltratie, dan door een filterketel voor de nafiltratie en ten slotte door de UV-desinfectie. De membraaninstallatie van het type nanofiltratie zorgt ervoor dat het calcium, magnesium en de gele kleur tegengehouden worden, waardoor zeer zacht en helder water ontstaat. Omdat dit water wettelijk te zacht is brengt Vitens de twee stromen na de zuivering weer samen, zodat je zacht water overhoudt van de juiste hardheid. Ook de puttenvelden in de duinen zijn gerenoveerd; alle pompputten en pompen zijn vernieuwd.

Vierpersoonsbroek
De installaties zijn afgelopen zaterdag op ludieke wijze geopend. Er kwam een vierpersoons broek aan te pas. Burgemeester De Hoop, wethouder Oud, directeur Vitens Watertechnologie Van der Meer en directeur Zondervan van Vitens Fryslân trokken die aan. Ze moesten water ophalen van de ene kant van het terrein en dat in een karaf gieten aan de andere kant. Toen de karaf vol was begon er een brandkraan te spuiten.. Het springkussen dat er stond voor de bezoekers later die dag (er was ’s middags een open dag voor het publiek) werd ook uitgeprobeerd door de burgemeester. "We hebben veel gelachen", zo zegt Ten Wolde.

Autarkie
Er staat nog meer op het programma. De renovatie van de drinkwatervoorziening is mogelijk de opmaat voor een breder programma dat als doel heeft om Ameland op energie- en watergebied zelfvoorzienend en duurzaam te maken. Dat gebeurt in het kader van het project Cradle 2 cradle islands. Eilanden van ruim twintig West-Europese landen nemen daaraan deel, waaronder ook Texel en Ameland. Het project is net begin dit jaar opgestart en staat dus nog in de kinderschoenen, maar duidelijk is wel dat Ameland een pilot-rol is toegedicht. Zonne- en golfslagenergie moeten het eiland is elektrisch opzicht weer autarkisch maken. Van windmolens moeten ze op het eiland niet veel hebben. Als het gaat om water trekt Wetsus de kar, samen met Vitens, de provincie Friesland, en Wetterskip Fryslan. Ook de afvalwaterzuivering wordt daarbij betrokken.


Volledige artikel op www.waterforum.net