Spring naar hoofd-inhoud

'Sta kerncentrale toe in de Eemshaven'

Groningen - Groningen moet de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven toestaan. Dat betoogde gisteravond voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW tijdens het 28 Augustus Debat. Hij zei dat Groningen goede kans heeft zich te ontwikkelen op twee belangrijkste wereldvraagstukken: voedsel en energie.

Deze vraagstukken geven de provincie Groningen de kans zich te ontwikkelen. Met het project Energy Valley en als kruispunt ("aardgasrotonde") van belangrijke Europese aardgasleidingen kan Groningen zich ontwikkelen tot belangrijk centrum van energie, stelde Wientjes. Maar dan moet de provincie zijn verzet tegen kernenergie staken en een kerncentrale in de Eemshaven dulden, betoogde hij.

Hij gaf aan dat de protesten tegen nucleaire centrales zijn ontstaan toen er nog geen klimaatprobleem bestond. "Ik ben helemaal geen voorstander van kernenergie. Maar in de toekomst zullen we allerlei verschillende energiebronnen nodig hebben: gas, kolen, wind. In dat rijtje hoort ook kernenergie thuis. Waarom dan geen kerncentrale in de Eemshaven? Daar is ruimte zat."

Hij voorziet voor de Groningse agrarische sector een periode van bloei, nu er overal ter wereld voedseltekorten ontstaan. Wientjes adviseerde dan ook om geen landbouwgrond meer te offeren aan natuur en aan plannen als Blauwestad, "dat op zich natuurlijk een prachtig project is".

Wientjes uitte nog forse kritiek op het besluit van het kabinet om de Zuiderzeelijn te schrappen. Volgens hem leert de praktijk dat ontsluiting van regio's altijd leidt tot een toename van economische activiteiten. De beslissing om de snelle treinverbinding Amsterdam-Groningen niet aan te leggen, noemde hij "de grootste misser uit de geschiedenis van de ruimtelijke ordening".