Spring naar hoofd-inhoud

Sluis Dokkumer Grootdiep wint tweede prijs

Donderdag 29 september is de HSSN prijs 2011 uitgereikt. De sluis Dokkumer Grootdiep werd tweede. Volgens de Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) hoort de Dokkumer sluis bij de meest waardevolle gerestaureerde sluizen in Nederland. De prijs werd uitgereikt door de heer R. Roep, Burgemeester van Vlissingen tijdens de Nationale Sluizendag in Vlissingen.

Rijksmonument
De Sluis Dokkumer Grootdiep is tussen 1725 en 1729 gebouwd. Dokkum lag toen nog aan zee. Het is een sluis met een grote cultuurhistorische waarde. De sluis is dan ook een rijksmonument. Tijdens de afsluiting van de Lauwerszee in de jaren 60 van de vorige eeuw werd de sluis omgebouwd tot uitwateringssluis en nabij de sluis werd een nieuwe schutssluis gebouwd. Het karakter van de oude schutsluis met eb- en vloeddeuren, haalbomen en haalkommen is echter bewaard gebleven.

Nog in functie
Wetterskip Fryslan is zeer content met de prijs. "De Sluis Dokkumer Grootdiep is een stukje cultureel erfgoed waar we trots op zijn, vertelt Aaltje Rispens, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslan. "De sluis heeft als spuisluis naar het Lauwersmeer nog altijd een belangrijke functie in het afvoeren van overtollig water en daarmee voor het waterbeheer van Fryslan. De restauratie is begin 2010 gestart. Dit voorjaar is hieraan de laatste hand gelegd."
De heer G. van Reeuwijk, deskundige op het gebied van restauraties van molens en waterbouwkundige monumenten, begeleidde het restauratiewerk. Oosterhof Holman Beton- en Waterbouw uit Harlingen voerde de restauratie uit.

Juryrapport
Een jury, samengesteld uit deskundigen in de restauratiewereld, heeft de inzendingen voor de HSSN prijs 2011 beoordeeld op:
- de kwaliteit van de restauratie, zowel historisch als technisch gezien
- de mate van herstel van het oorspronkelijk gebruik van de sluis of stuw
- de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving
- de manier waarop politiek en/of maatschappelijk draagvlak is gecreëerd
De Sluis Dokkumer Grootdiep kwam daarbij als tweede uit de bus.

HSSN
De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland (HSSN) zet zich in voor behoud van cultureel erfgoed, restauratie en functieherstel van historisch waardevolle sluizen en stuwen.