Spring naar hoofd-inhoud

Servicepunt handhaving waddenzee officieel van start

 

Op maandag 4 oktober a.s. geeft Commissaris van de Koningin J.G.M. Alders het officiële startsein voor het Servicepunt handhaving Waddenzee. Met de start van het Servicepunt handhaving Waddenzee wordt de samenwerking op het gebied van de handhaving in de Waddenzee verbeterd.

 

De belangrijkste taak van dit servicepunt is het coördineren van samenwerking en informatie-uitwisseling. Het servicepunt wordt daarin een belangrijk kenniscentrum. Bij de handhaving van wet- en regelgeving zijn vele partijen betrokken zoals provincie Fryslan, de Stuurgroep Waddenprovincies (Groningen, Fryslan, Noord-Holland), regiopolitie, ministerie van LNV, rijkswaterstaat, koninklijke marine en douane. Het servicepunt coordineert onder meer op het handhaven van de visserij- en natuurbeschermingswet, het toezicht op de wadloopgidsen, veerboten, rondvaartboten en recreatievaart, de droogvalregeling en verstoring van eidereenden.

 

U bent van harte uitgenodigd de perspresentatie bij te wonen.

 

Datum: maandag 4 oktober 2004

Tijd: 15.15 uur

Plaats: provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden