Spring naar hoofd-inhoud

Scholen Vlieland lopen leeg

Gemeente kijkt naar draagvlak voor diverse voorzieningen op het eiland.

VLIELAND - Het aantal scholieren op Vlieland zou komend jaar wel eens drastisch kunnen afnemen. Dat stelt Berend Hazenberg in de De Vliezier, het weekblad van het eiland. Hij voorziet een afname van het aantal leerlingen met meer dan 25 procent.

"Dit schooljaar vertrekken vijftien gezinnen van Vlieland. Dat zijn 34 kinderen die dit jaar zijn vertrokken of gaan vertrekken uit het basis- en voortgezet onderwijs. Dan heb je ook nog een stuk of tien kinderen die in Harlingen bij kostgezinnen verblijven om daar naar school te gaan. Het is opvallend dat praktisch alle vertrekkers van het eiland gezinnen zijn."

Vlieland heeft een basisschool met zo’n 125 leerlingen en een vmbo-school met rond de 55 leerlingen.

Volgens burgemeester Haan gaat het om een natuurlijke golfbeweging die al jaren voorkomt op het eiland. "Onze eindexamenklas heeft bestaan uit drie leerlingen, maar ook uit zeventien. Het betekent wel dat er nagedacht moet worden over het draagvlak van voorzieningen. En dan gaat het niet alleen om het onderwijs, maar ook seniorenhuisvesting en het zwembad. Kunnen we dat blijven bieden?"

Voor het basisonderwijs blijft volgens Haan zeker genoeg draagvlak. "Binnenkort komt er een themadag om te praten over voorzieningen op het eiland. Dan hebben we het ook over plannen voor een brede school en of dat een oplossing zou kunnen zijn of juist niet." In de nieuwe school zouden naast lessen ook andere dingen georganiseerd kunnen worden. Het aantal leerlingen is van belang voor de financiering van de school die al extra geld krijgt in verband met een compensatieregeling van het ministerie.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad