Spring naar hoofd-inhoud

Schiermonnikoog heeft nieuw college

Schiermonnikoog

Bert Korendijk (Ons Belang) en Louis Wiersema (Schiermonnikoogs Belang) zijn gisteravond als wethouders van Schiermonnikoog geïnstalleerd.

De Christelijke Groepering Schiermonnikoog, die met drie raadsleden de oppositie vormt, betreurt de coalitie tussen Ons Belang en Schiermonnikoogs Belang. "De geschiedenis leert ons dat het zelden een succes is wanneer de politieke groeperingen met programma's die het verst van elkaar verwijderd zijn samen regeren. Wij hadden liever gehad dat Schiermonnikoog dit bespaard zou blijven.", aldus Johan Hagen van de CGS.
De CGS vind dat er naar een programmacollege en niet naar een afspiegelingscollege gestreefd had moeten worden. Daarnaast verwijt de CGS de twee andere partijen dat zij een hele fase in de onderhandelingen hebben overgeslagen. Over het raadsprogram ma zei Hagen: "Er is bij het samenstellen van dit raadsprogramma zoveel water bij de wijn gedaan dat ik me afvraag of er nog wel van wijn gesproken kan worden." Na de verkiezingen heeft Ons Belang als grootste partij Schiermonnikoogs Belang uitgenodigd. "Deze onderhandelingen waren zo succesvol dat het geen nut had om een schijngesprek met de CGS te voeren", aldus Harm Carrette (Ons Belang).
Cor van der Kolk (Schiermonnikoogs Belang) beaamt dit. "Aan een procedureafspraak kun je een interpretatie geven. Dat Ons Belang en Schiermonnikoogs Belang te ver van elkaar verwijderd zijn om samen te regeren? Dat zal de heer Hagen dan nog wel merken. Wij zullen met zijn allen voor Schiermonnikoog gaan!"
De leden van CGS stemden uit protest blanco bij de wethoudersverkiezingen.

Regio