Spring naar hoofd-inhoud

Schelpdiervisserij: Economie, ecologie en Maatschappelijk draagvlak

 

Een economisch gezonde bedrijfstak met productiemethoden die de natuurwaarden in de kustwateren respecteren en waar mogelijk versterken: zo ziet het kabinet de toekomst voor de schelpdiervisserij. Het kabinet heeft op voorstel van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met het Beleidsbesluit Schelpdiervisserij 2005-2020. Minister Veerman zal het besluit aan de Tweede Kamer sturen.

Omdat de mechanische kokkelvisserij in de Waddenzee niet op voldoende korte termijn kan verduurzamen, zal deze vorm van kokkelvisserij hier niet langer worden toegestaan. In het Deltagebied wordt ruimte gezocht voor duurzame kokkelkweek. Het kabinet wil de mogelijkheden hiervoor benutten met het oog op de werkgelegenheid en omdat innovatieve ontwikkelingen bijdragen aan de ontwikkeling van een duurzame visserijteelt.

 

De mosselcultuur heeft nationaal en internationaal een goede marktpositie. De exportpositie staat echter onder druk. Om een economisch en ecologisch duurzame toekomst veilig te stellen, moet de mosselsector daarom investeren in zowel de handelspositie, als in verdere verduurzaming van productiemethodes.

 

Ook voor andere vormen van schelpdiervisserij, zoals op oesters, mesheften en strandschelpen en de handkokkelvisserij geldt dat het kabinet een economisch perspectief wil bieden mits deze visserijen inpasbaar zijn in het ecosysteem.