Spring naar hoofd-inhoud

Scheepswrakken Waddenzee en IJsselmeer onderzocht

Rijkswaterstaat onderzoekt twee scheepswrakken die mogelijk een archeologische waarde hebben. De schepen liggen in het stroomgebied van het nieuw te bouwen spuicomplex in de Afsluitdijk.

In de Afsluitdijk wordt een nieuw spuicomplex gebouwd. Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe spuicomplex is een aantal onderzoeken uitgevoerd naar het effect van extra spuicapaciteit op de omgeving. In het kader van het verdrag van Malta is daarbij speciaal gelet op archeologische vondsten in het stroomgebied van het nieuwe spuimiddel.

Uit eerdere onderzoeken is gebleken dat aan beide zijden van de Afsluitdijk een scheepswrak ligt. Rijkswaterstaat heeft deze week met duikers de wrakken nader onderzocht. Zij hebben de wrakken onder water bekeken en hout- en sedimentmonsters genomen om de archeologische waarde en ouderdom van de wrakken te bepalen.

Akoestisch bodemonderzoek laat het wrak in het IJsselmeer duidelijk zien. Van dit wrak zijn houtmonsters genomen om de ouderdom te bepalen. Als dit wrak van archeologische waarde blijkt te zijn, bepaalt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed wat ermee moet gebeuren. Van het wrak in de Waddenzee is door eerder onderzoek bekend dat het om een wrak uit de 18e eeuw ging. De locatie blijkt nu al erg aan erosie onderhevig. Daarom zijn alle wrakstukken naar boven gehaald om te voorkomen dat deze wegspoelen.

Nieuwe spuisluizen
De Afsluitdijk voldoet in de huidige staat niet langer aan de eisen van de Waterwet. Om er zeker van te zijn dat er ook bij een stijgende zeespiegel genoeg water uit het IJsselmeer kan worden afgevoerd, is het nodig dat er extra spuicapaciteit wordt gerealiseerd. Daarnaast bekijken Rijkswaterstaat en de provincies Fryslân en Noord-Holland hoe versterking van de Afsluitdijk slim kan worden gecombineerd met andere functies zoals het opwekken van energie en recreatie. De bouw van het nieuwe spuicomplex start in 2013 en moet uiterlijk 2016 klaar zijn voor gebruik.