Spring naar hoofd-inhoud

Sanering voormalige stortlocaties NAM op Ameland verloopt voorspoedig

AMELAND – De sanering van het voormalige stortlocaties NAM op Ameland verloopt voorspoedig zo meldt Rijkswaterstaat. Op maandag 2 november 2020 is gestart met het saneren van een drietal bodemverontreinigingen in de duinen bij Hollum op Ameland.

De grondsanering is een gezamenlijk project van het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat en zal 2 tot 3 maanden gaan duren. Twee van de drie putten zijn klaar. De derde put moet nog en daarna begint de herinrichting van het gebied. De verontreinigingen zijn in 1964 ontstaan door het storten van boorspoeling door de NAM. Dat product werd destijds op de nabij gelegen boorlocatie gebruikt bij de boring naar aardgas.

De sanering van de oude boorlocatie was de verantwoordelijkheid van NAM. Omdat de verontreiniging van de stortlocaties dateert van vóór 1975 is er sprake van verjaring. Daarom is de sanering nu een rijks verantwoordelijkheid.