Spring naar hoofd-inhoud

Samenwerking vogelopvang bij olierampen

MODDERGAT - Vogelopvangcentrum en Kustasiel De Fûgelpits in Moddergat ondertekent vandaag in Kijkduin een samenwerkingsovereenkomst voor de opvang van vogels bij olierampen.

De Fûgelspits is hét noordelijk opvangcentrum voor 'olievogels'. De overeenkomst wordt gesloten met de vier andere kustasielen (Middelburg, Rotterdam, Texel en Haarlem), Rijkswaterstaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Tot vandaag was er eigenlijk niks geregeld hoe te handelen bij een olieramp voor de Nederlandse kust.
Afgesproken wordt dat Rijkswaterstaat vanaf vandaag bij een dergelijk scenario de coördinerende rol op zich neemt. Zij verplichten zichzelf bij een ramp binnen 24 uur een tijdelijk vogelopvangcentrum te plaatsen. Vrijwilligers kunnen daar de vogels schoonmaken. Het bijzondere aan de regeling is dat overheden samenwerken met vrijwilligers.