Spring naar hoofd-inhoud

Ruim 200.000 bezoekers voor Werelderfgoed Waddenzee

Het Werelderfgoed Waddenzee wordt jaarlijks door ruim 200.000 bezoekers actief beleefd. Deze mensen doen mee aan activiteiten zoals wadlopen, kanoën en vogels spotten. Daarbij krijgt ruim 80% van de bezoekers ook melding van de Werelderfgoedstatus.

Dit blijkt uit onderzoek van drie studenten van het Van Hall Larenstein in Leeuwarden. Zij hebben onderzoek gedaan naar het aanbod van wadbeleving in het Nederlandse Waddengebied in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee. Door middel van interviews en een vragenlijst zijn aanbieders van wadbeleving ondermeer ondervraagd over het soort excursies dat wordt aangeboden en hoe de Werelderfgoedstatus wordt gebruikt.

Artikel op website Programma Rijke Waddenzee