Spring naar hoofd-inhoud

Rookverbod in de natuur

In verband met de aanhoudende droogte heeft het college na overleg met politie en brandweer besloten dat het vanaf heden streng verboden is te roken in of binnen een afstand van dertig meter van de bossen, op de heide, in de duinen en andere natuurgebieden van Ameland.

Dit verbod is ingesteld op grond van artikel 2.1.6.6 van de APV en zal 3 weken gelden. Het college wijst er op dat het overtreden van dit verbod strafbaar is.

Verbod vuren te stoken.
Het is op grond van artikel 5.5.1 van de APV verboden in de openlucht vuren aan te leggen, te stoken of te hebben. Het college kan van dit verbod ontheffing verlenen. Een dergelijk "vuur", moet boven de hoogwaterlijn gelegen zijn op de daarvoor aangewezen plaatsen.

Inverband met het voorgaande maken burgemeester en wethouders, op grond van artikel 3: 42 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat dit rookverbod is vastgesteld.