Spring naar hoofd-inhoud

Ringstation Schiermonnikoog ringt 100.000e vogel

Op zaterdag 4 oktober 2008 zal Jan Jaap de Graeff, directeur van Natuurmonumenten, in het Vogelringstation Het Groene Glop op Schiermonnikoog assisteren bij het aanbrengen van de honderdduizendste vogelring. Vanaf 1991 worden in deze beboste duinvallei ieder najaar zangvogels gevangen, geringd en weer losgelaten. Door het ringwerk komen we steeds meer te weten over de vogeltrek. Deze kennis is belangrijk voor een goede bescherming van trekvogels.

Ringwerk op Schiermonnikoog
Op Schiermonnikoog worden al 40 jaar zangvogels geringd. Aanvankelijk wisselde de vangplek nogal eens en ook werd vaak niet het hele najaar geringd. Gegevens van verschillende jaren konden hierdoor slecht met elkaar vergeleken worden. Vanaf 1990 bundelden de Natuur- en Vogelwacht Schiermonnikoog, Natuurmonumenten, het Vogeltrekstation in Heteren en de op het eiland actieve ringers hun krachten in het Vogelringstation Schiermonnikoog.

Resultaten
Het vangwerk in het Groene Glop levert veel interessante gegevens op. Zo wordt steeds duidelijker dat Schiermonnikoog een belangrijk "tankstation" is voor trekvogels, uit een gebied van de Poolcirkel tot Ivoorkust, een afstand van 7000 km. Ook is door het ringen door het Vogelringstation op Schiermonnikoog aangetoond dat fitissen uit Noord-Europa steeds vroeger arriveren, waarschijnlijk tengevolge van klimaatverandering. Daarnaast leverde het ringwerk een bijdrage aan het onderzoek van de bekende viroloog Ab Osterhaus naar de verspreiding van vogelgriep.

Wetenschappelijk onderzoek
Natuurmonumenten hecht groot belang aan wetenschappelijk onderzoek in het Nationaal Park Schiermonnikoog. Wetenschappelijke gegevens vormen de basis voor een daadkrachtige bescherming van de natuur. De jarenlange inzet van de vogelringers en de schat aan gegevens die het ringwerk heeft opgeleverd, zijn dan ook van grote waarde.

Krenten in de pap
De drie meest gevangen soorten zijn merel (12.500), fitis (11.500) en koperwiek (9.500). Ook roodborsten en goudhaantjes worden vaak geringd. Ieder seizoen zijn er ook enkele 'krenten in de pap'. Soms gaat het hierbij om extreme zeldzaamheden. Enkele hoogtepunten waren blauwstaart, roodoogvireo, goudlijster en noordse boszanger.

Voorlichting
Voorlichting is één van de speerpunten van het Vogelringstation. Twee keer in de week geven de ringers een excursie. Inmiddels bezochten enkele duizenden mensen het ringstation. Verder kunnen vogelaars via de website www.vogelringschier.nl dagelijks op de hoogte blijven van het nieuws uit het Groene Glop. Aan het grote aantal eilander sponsoren is af te meten dat het ringwerk op Schiermonnikoog een breed draagvlak kent. Om dit zo te houden komt het eilander VMBO ieder jaar een kijkje nemen in het Groene Glop.