Spring naar hoofd-inhoud

'Rijk moet bijdragen aan veerdam Ameland'

BALLUM - Het is "onmogelijk" dat Ameland in de toekomst alleen opdraait voor de kosten van de ophoging van de veerdam.

Het rijk moet wel meebetalen, zegt burgemeester Albert de Hoop, los van de afspraken die het eiland in het verleden met 'Den Haag' heeft gemaakt. De gemeentelijke rekenkamercommissie concludeerde vorige week dat Ameland "op de wat langere termijn aanzienlijke financiële risico's loopt" omdat het eiland enkele jaren geleden onder meer de veerdam van het rijk heeft overgenomen.

Ophoging van de dam met 1 meter vanwege stijging van de zeespiegel kost zo'n €5 miljoen, rekent De Hoop voor. Dit is te veel voor het eiland om alleen op te hoesten. De Hoop wil eerst met Rijkswaterstaat Noord-Nederland om de tafel over de kosten. Als het nodig is, reizen burgemeester en wethouders hierna af naar Den Haag voor meer gesprekken.

Volgens De Hoop is er bij de overdracht door het rijk aan de gemeente van onder meer de veerdam, de vuurtoren en 36 duinovergangen afgesproken dat het rijk "een luisterend oor zou hebben als wij gebreken kunnen aantonen". En er is een onafhankelijk onderzoek waarin staat dat er zwakke plekken zijn in het damwandprofiel, aldus de burgemeester.