Spring naar hoofd-inhoud

Reis door het Waddengebied

Vanaf zaterdag 8 januari is de zesdelige serie Reis door het waddengebied te zien. Deze serie reist van het Nederlandse waddengebied in noordoostelijke richting naar het Duitse en Deense waddengebied en kijkt naar verleden, heden en toekomst van de Wadden, de bewoners, de flora, fauna en de cultuurgeschiedenis. De Waddenzee is in 2009 door de Unesco uitgeroepen tot Werelderfgoed. De 'wetlands' zijn uniek in de wereld, met een ongeëvenaarde soortenrijkdom en een cruciale functie in de vogeltrek tussen Afrika en Eurazië.

Reis door het waddengebied reist over woeste duinen en eeuwenoude polders, langs dijklandschappen en vogelreservaten. Het programma een kijkje in de fascinerende geschiedenis van rijke boeren en straatarme landarbeiders en het ontmoet schitterende natuur en bevlogen Waddenbewoners. Ook neemt Reis door het waddengebied een kijkje in de toekomst. Want door de klimaatverandering zal de zeespiegel stijgen. De gevolgen voor mens en natuur in het waddengebied zullen ingrijpend zijn.

Al ver voor het begin van onze jaartelling is er menselijke bewoning in het Waddengebied. Tot de achtste eeuw na Christus vindt deze bewoning met name plaats op terpen. Rond het jaar 1000 wordt begonnen met de aanleg van dijken. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de kloosterlingen in het gebied. In de late middeleeuwen krijgt de bedijking steeds meer vorm en neemt de wateroverlast af. Vanaf de zeventiende eeuw worden de dijken door landaanwinning steeds meer opgeschoven. Het hoogtepunt hiervan vindt plaats in de negentiende en twintigste eeuw.

In Friesland en Groningen zijn vele plannen gemaakt om de Waddenzee in te dijken en droog te maken, zodat de eilanden weer deel uitmaken van het vasteland. Natuur- en milieubewegingen hebben dit altijd door actievoering weten te voorkomen. Ook tegenwoordig staat het gebied onder druk door de overheid, natuurbeschermingsorganisaties maar ook het bedrijfsleven. Ook verveelvoudigt in weekenden en vakanties het aantal bewoners in het gebied door natuurliefhebbers, watersporters, zonaanbidders en andere vakantiegangers.

Reis door het waddengebied is vanaf zaterdag 8 januari 2011 wekelijks om 18.00 uur op Nederland 2 te zien.