Spring naar hoofd-inhoud

Recreatieplatform adviseert gemeente en Staatsbosbeheer op Terschelling

Op woensdag 2 september ondertekenden de deelnemers van het recreatieplatform het convenant Recreatieplatform Terschelling. Dit convenant geeft de ondernemersverenigingen, de VVV en rederij Doeksen formeel een adviserende rol bij het ontwikkelen van plannen en projecten op gebied van Toerisme en Recreatie door de gemeente en Staatsbosbeheer.

Binnen het platform, dat sinds de jaren negentig actief is, voeren ondernemersverenigingen, VVV en rederij Doeksen regelmatig overleg met de gemeente en Staatsbosbeheer over recreatie en toerisme. Na een evaluatie van het functioneren van het platform bleek er behoefte te bestaan aan het formaliseren van het platform. Het platform krijgt naast de functie die er al was een meer adviserende rol en is nu een zelfstandig, onafhankelijk orgaan.

Door het ondertekenen van het convenant kunnen de gemeente en Staatsbosbeheer het platform formeel betrekken als onafhankelijk orgaan bij het ontwikkelen van projecten en plannen.