Spring naar hoofd-inhoud

Recreatieonderzoek door Staatsbosbeheer naar gebruik en tevredenheid

Vanaf 24 juni tot en met de herfstvakantie laat Staatsbosbeheer een recreatieonderzoek uitvoeren in het Nationaal Park Duinen van Texel.

Gedurende acht dagen verspreiden enquêteurs een vragenlijst, met het verzoek die in te vullen en op te sturen. Gevraagd wordt voor welke vormen van recreatie de mensen het nationaal park bezoeken, bijvoorbeeld om een lange wandeling te maken, te zonnen ofde hond uit te laten.  Hoe belangrijk vinden mensen variatie in paden, geen overlast van loslopende honden, goed fietspaden en voldoet het nationaal park aan deze voorwaarden? Ook dat sort vragen worden er gesteld. Speciaal voor Texel zijn er ook vragen over de folders van Staatsbosbeheer aan de enquête toegevoegd.

De recreatie enquête is een met het ministerie van LNV afgesproken systeem om de tevredenheid van bezoekers te meten. Staatsbosbeheer gebruikt de resultaten van de enquete om aan het ministerie van LNV verantwoording af te leggen.  Maar Staatsbosbeheer gebruikt de uitkomsten natuurlijk ook om nog beter in te spelen op wensen van recreanten.