Spring naar hoofd-inhoud

Rattenplaag op Texel neemt verontrustende vormen aan, LTO luidt noodklok

TEXEL - Aangevreten percelen suikerbieten en bloembollen en schade aan wintergewassen. Niet eerder was op Texel de overlast door ratten zó groot als deze winter. Landbouworganisatie LTO luidt de noodklok. "Het is nooit zo erg geweest, gewoon bizar", alarmeert voorzitter Arnold Langeveld.

Dat meldt mediapartner Texelse Courant.

In de schrale wintermaanden komen ratten op percelen met bollen, bieten en andere wintergewassen uitstekend aan de kost. Ze vermeerderen zich snel. Op de erven mogen boeren nog vergif gebruiken, maar op de landerijen is de bestrijding behoorlijk ingedamd. Gif mag daar niet meer worden gebruikt.

Langeveld: "De middelen om de rattenpopulatie terug te dringen zijn ons ontnomen. Je kunt ze 's avonds in het donker afschieten, maar daarvoor heb je een vergunning nodig. Dat gebeurt ook wel, maar het is bijna niet meer te winnen. Ratten rukken ook op naar de woonwijken en veroorzaken veel schade aan waterlopen en dijken. Het gaat ten koste van weidevogels en hazen en het zijn dragers van ziekten, een groot risico voor de volksgezondheid. Maar het waterschap en de overheden doen er niets aan. Zij moeten hun verantwoording nemen."

Volledig artikel op nhnieuws.nl