Spring naar hoofd-inhoud

Rapport: Wadden kunnen nog deze eeuw verdrinken

De Waddenzee kan nog deze eeuw verdrinken. Dit is de conclusie van het rapport 'Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem' van de Waddenvereniging, waaraan ook NIOZ, TU Delft en UU meewerkten.

Het voortbestaan van de Nederlandse Waddenzee wordt ernstig bedreigd door de gecombineerde gevolgen van bodemdaling en de mondiale klimaatverandering. Nog binnen de 21ste eeuw dreigt grootschalige verdrinking van het gebied.

Dit is de conclusie van een omvangrijk literatuuronderzoek door wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm, in opdracht van de Waddenvereniging. In het rapport ‘Toekomst van de Waddenzee: een stijgende zeespiegel over een dalende bodem’ wordt een overzicht gegeven van wetenschappelijke inzichten over zeespiegelstijging, sedimentatie en bodemdaling – met een concrete analyse van het verdrinkingsrisico.

Daarbij wordt speciaal stilgestaan bij nieuwe inzichten over mogelijk versnellende afsmelting van grote ijskappen. Voor nieuwe hoog risico-scenario’s voor de Waddenzee en de Noordzee is met name de reactie van de Antarctische ijskappen op de stijgende wereldtemperatuur van groot belang. Niet alleen omdat zich daar verreweg de grootste ijsmassa bevindt, ook omdat onze regio door onder andere gravitatie-effecten van Antarctische ijssmelt extra zeespiegelstijging kan verwachten. Onder ‘business as usual’-emissies kan de zeespiegelstijging zo tot meerdere meters oplopen, waarschuwt ook het KNMI.

Volledig artikel op website NIOZ