Spring naar hoofd-inhoud

Rampbestrijdingsplan veerboot TESO op veerboot vastgesteld

Woensdag 20 juli 2005 wordt op een van de veerboten van de TESO het rampbestrijdingsplan TESO bestuurlijk vastgesteld door de burgemeester van Den Helder, de heer drs. J.M Staatsen en de burgemeester van Texel, mevrouw C.J. Geldrop-Pantekoek. De ondertekening vindt plaats op de afvaart van 10.00 uur Texel-Den Helder.

 

In het rampbestrijdingsplan worden op basis van vastgestelde scenarios

de specifieke acties van de gemeente en de hulpdiensten voor een

specifieke situatie beschreven. Het rampbestrijdingsplan TESO is

opgesteld door een werkgroep waar vertegenwoordigers van de TESO,

GHOR, politie, brandweer, Koninklijke Marine, Kustwacht, Korps

Landelijke Politiediensten (KLPD) te water, gemeente Texel en gemeente

Den Helder in zaten.

 

Naast het verplichte rampenplan welke elke gemeente moet hebben kan

een burgemeester op grond van de Wet rampen en zware ongevallen voor

een ramp of zwaar ongeval, waarvan de plaats, de aard en de gevolgen

voorzienbaar zijn, een rampbestrijdingsplan vaststellen. Een van deze

onderwerpen is het rampbestrijdingsplan TESO. In Den Helder zijn

tevens Marineterrein Nieuwe Haven, Vliegveld de Kooij en de

gasbehandelingsinstallatie van de NAM aangewezen locatie waarvoor een

rampbestrijdingsplan geldt.