Spring naar hoofd-inhoud

Radar en camera vervangen vuurtorenwachters

LEEUWARDEN - Radarapparatuur en camera’s nemen over twee jaar de controle over de scheepvaart op de Waddenzee over van de vuurtorens. Alleen de vuurtoren op Schiermonnikoog blijft dan nog – voor ten minste een jaar – bemand.

Tot vorig jaar leek het pleit te worden beslecht in het voordeel van de vuurtorenwachters, maar nieuw onderzoek van TNO is voor radar en camera’s. Aanvankelijk mislukte de geplande verhuizing van de vuurtorenwachters van de Brandaris naar een nieuw zeeverkeerscentrum op Terschelling, doordat de radartechniek onvoldoende werd geacht voor een goed overzicht. Vooral omdat er geen hoge masten mochten worden geplaatst op het wad. TNO heeft vervolgens een nieuw systeem uitgedacht, waardoor radardekking toch haalbaar is, door radarbeelden van verschillende posten met elkaar te verbinden. De radarbeelden worden gekoppeld aan speciale camera’s die ook beelden kunnen weergeven als er weinig licht is.

Er worden radarantennes geplaatst in Harlingen en op Vlieland. De vuurtorenwachters van de Brandaris gaan vanuit het nieuwe zeeverkeerscentrum met de apparatuur de scheepvaart in het hele waddengebied controleren. De Zeeverkeerscentrale Waddenzee moet in 2010 operationeel zijn. De vuurtoren van Schiermonnikoog blijft dan in ieder geval nog een jaar bemand, en de enige bemande toren op het wad. Na dat jaar wordt besloten over de toekomst van de vuurtoren.