Spring naar hoofd-inhoud

Raad Vlieland draagt nieuwe burgemeester voor

Mevrouw B.A.H. Galama (48 jaar) is lid van de VVD. Zij is van 1994 tot en met 1998 wethouder geweest in de gemeente Weststellingwerf, o.a.

belast met de portefeuille ruimtelijke ordening.

Sinds de laatste verkiezingen van Provinciale Staten in 2003 is zij namens de VVD lid van PS. Dit lidmaatschap zal zij na haar benoeming continueren.

Daarnaast is zij in 1999 gekozen tot vice-voorzitter van de Raad van

Commissarissen van de Corporatie Holding Friesland. Deze functie zal zij na haar benoeming als burgemeester, gelet op de specifieke relatie tussen de Corporatie en de gemeente Vlieland, neerleggen. Voor haar benoeming als wethouder is zij in diverse functies werkzaam geweest bij verschillende financiële instellingen.

 

Mevrouw Galama heeft helder geformuleerd dat haar sollicitatie naar het ambt van burgemeester op Vlieland een zeer bewuste keuze is geweest. Zij heeft in het verleden en in haar gesprekken met de vertrouwenscommissie blijk gegeven een verbinder en realisator te zijn. Tevens beschikt mevrouw Galama over een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen en staat zij te boek als een teamplayer. Zij communiceert helder en duidelijk en het liefst rechtstreeks met de betrokkenen. Zij is een voorstander van inter-actieve beleidsvorming en een pro-actieve opstelling in haar contacten met andere partners op het eiland maar ook ten opzichte van provinciale contacten. Mevrouw Galama is voor burgers laagdrempelig en gemakkelijk benaderbaar.

 

Mevrouw Galama is gescheiden en heeft samen met haar ex-man het co-ouderschap over één dochter (17 jaar). Op dit moment is zij woonachtig in Noordwolde. Zij heeft te kennen gegeven zo snel mogelijk na haar benoeming de ambtswoning op Vlieland te willen betrekken.