Spring naar hoofd-inhoud

PvdA: meer banengeld Noorden

DEN HAAG - De PvdA wil de bezuiniging op de bevordering van de werkgelegenheid in het Noorden terugdraaien. Daarvoor is €20 miljoen per jaar nodig, stelt de partij in haar gisteren gepresenteerde verkiezingsprogramma. Anders dan het huidige kabinet willen de sociaal-democraten meer accent leggen op economische gebieden buiten de Randstad.

Staatssecretaris Karien van Gennip van economische zaken heeft er juist naar toegewerkt om de subsidies richting Friesland, Groningen en Drenthe af te bouwen. Vanaf volgend jaar kan de regio rekenen op €30 miljoen per jaar, minder dan de helft van wat er de afgelopen zeven jaar beschikbaar was.

De CDA-bewindsvrouw wil vooral sterke regio's met rijkssteun nog sterker maken. De PvdA stelt dat ,,iedere regio sterk is op zijn eigen manier en elke regio recht heeft op economische ontwikkeling. We investeren in de kracht van regio's en streven niet naar een kleurloos gemiddelde. In regio's liggen enorme kansen, iedereen kan meetellen.''

 

Hoewel de PvdA spreekt van het terugdraaien van de bezuinigingen op het regionale beleid, blijft er nog een gat van ruim €10 miljoen per jaar ten opzichte van de oude situatie over als het nieuwe kabinet de wens doorvoert.

 

De Zuiderzeelijn mag er van de PvdA komen als dit de beste maatregel is om de economie van de regio te helpen. Daar loopt nu nog een onderzoek naar. Zijn er andere projecten die meer opleveren en op steun kunnen rekenen van het Noorden dan gaat daar de voorkeur naar uit. De gereserveerde €2,7 miljard van het rijk blijft hiervoor beschikbaar.

 

De socialisten willen dat provincies - en niet de ministeries - voortaan bepalen hoe ze de Europese werkgelegenheidssubsidies besteden. Tegelijkertijd bepleit de partij om inzet van deze structuurfondsen te beperken tot de ,,echt arme lidstaten'' van de Europese Unie.

 

Anders dan PvdA-kamerlid Diederik Samsom eerder heeft aangekondigd, komt er niet meer geld vrij voor het Waddenfonds. De partij vindt dat de waterschappen moeten verdwijnen en dat er per regio een plan moet komen voor een 'afgeslankt middenbestuur'.

 

Daarnaast moeten rijk en provincies flink bezuinigen. De bezuinigingen bij de waterschappen en provincies moeten €1,4 miljard opleveren, die bij het rijk €2,2 miljard. Het bespaarde geld wil de PvdA uitgeven aan zorg, wonen, werkgelegenheid en lastenverlichting.